HISTÓRIA POCHODU HP

 

Vznik a začiatky

Prvé kapitoly tejto, dnes už tradičnej turistickej akcie, sa začali písať v roku 1978 v malej pobočke bratislavskej firmy Hutný projekt, ktorá sídlila v Hlohovci, pri kúpalisku pod zámkom. Bolo to v časoch veľkej popularity rôznych diaľkových turistických akcií, pochodov, šlapákov (pre niekoho aj slopákov), prechodov. V Hlohovci, kde aktívne pôsobil veľký turistický oddiel vtedajšej TJ Lokomotíva, však niečo podobné nikto neorganizoval. Tak sa v menovanej firme zrodila myšlienka pripraviť svojim kolegom a priateľom malé povyrazenie do prírody.

 

Trasa pochodu

V Hlohovci začínala a končila iba jedna oficiálna turistická cesta - červená hrebeňovka Považského Inovca - o trase nebolo treba dlho premýšľať. Štart bol prirodzene v Hlohovci, pod červeným turistickým hríbikom na železničnej stanici. Za cieľ vybrali sedlo Havran nad Piešťanmi, s posedením v malebnom turistickom hostinci. Tým bola aj daná dĺžka trasy pochodu – 25 km. Pre spestrenie pochodu bolo možno urobiť krátke zastavenie na Jalšovských chatách, vtedy ešte fungujúcich v plnom rozkvete.

Základná trasa pochodu od 1. ročníka až po dnes je teda klasická: Hlohovec - Havran v dĺžke 25 km. Postupne boli v ďalších ročníkoch pridávané nové trasy. Pre menej zdatných turistov a pre rodiny s deťmi je pripravovaná trasa dlhá 10 km Hlohovec – Jalšové a trasa dlhá 15 km Jalšové – Havran. Pre uspokojenie výkonnostných turistov sa v ponuke objavila trasa Hlohovec – Havran – Čertova pec – Piešťany, dlhá 35 km.

 

Názov akcie

Osobitnú spomienku si zaslúži história názvu akcie. Firma Hutný projekt podala pomocnú ruku pri organizovaní prvých troch ročníkov a tak iniciály mena tejto firmy dali meno celej turistickej akcii – Pochod HP. Aj keď v roku 1982 Hutný projekt v Hlohovci skončil svoje pôsobenie, skratka HP v názve pochodu zostala a turisti si ju začali vysvetľovať po svojom: Horský pochod, Hlohovecký pochod, Hore Považím. Najviac sa ujalo dešifrovanie skratky Hlohovec – Piešťany, ktoré zodpovedá aj skutočnej trase a dodnes je oficiálne používané.

 

Prvé kroky

Prvý pochod sa uskutočnil na prelome apríla a mája 1978. Bol nazvaný Jarný pochod HP. Bohužiaľ, zúčastnil sa ho iba 1 turista – organizátor. V októbri 1978 pripravili organizátori Jesenný pochod HP, s rovnakou trasou. Účasť sa zvýšila päťnásobne: na štarte sa stretlo päť turistov. Pre potreby štatistiky sa pri neskoršom bilancovaní tieto dve akcie nazvali nultý, alebo skúšobný ročník.

 

Pokračovanie

V ďalšom roku 1979 sa organizátori z Hutného projektu, sami členovia turistického oddielu Lokomotíva Hlohovec, uchýlili pod ochranné krídla tohto oddielu, ktorý akciu podobného typu vo svojom kalendári nemal, a pripravili na jar i jeseň pochody s účasťou približne 20 turistov. Tieto akcie možno nazvať 1. ročníkom pochodu HP. Odvtedy sa pravidelne každý rok dvakrát, na jar a na jeseň, stretávajú priatelia prírody a turistiky na Jarnom a Jesennom pochode HP.

 

Počty účastníkov

Počet účastníkov sa v závislosti od počasia pohyboval v začiatkoch okolo 30 až 50 turistov, postupne sa vyšplhal na 50 až 80 turistov a v posledných ročníkoch na jar prichádza 300 – 400 turistov a v jeseni 200 – 300 turistov. Rekord bol zaznamenaný na jarnom pochode v roku 2008 (jubilejný 30.ročník), kedy prišlo na Pochod HP, do peknej jarnej prírody 580 turistov. Rekordná jesenná účasť bola taktiež v roku 2008, kedy si jesennú prírodu vychutnalo – 385 turistov. Takže v roku 2008 na naše pochody vyrazila takmer tisícka turistov – presne 965.

Najčastejšími účastníkmi bývajú prirodzene turisti z Hlohovca a blízkeho okolia, z ktorých značnú časť tvoria mladí turisti – deti z TOM. Ďalšou početnou a pravidelnou účastníckou skupinou sú naši turistickí priatelia z Trnavy, Piešťan a ich okolia. Výnimkou nie sú ani turisti z Bratislavy, Nitry, Topoľčian, Prievidze a iných slovenských miest. Raritou bola v 80. rokoch účasť turistu z vtedajšej NDR, ktorý na náš pochod „zablúdil“ počas pracovného pôsobenia vo vtedajšej Slovakofarme a neskoršie aj účasť belgickej turistky, pôsobiacej vo firme Bekaert. Najpočetnejšou zahraničnou návštevou však boli turisti z maďarského mesta Györ, ktorí sa o našej akcii dozvedeli z internetu a na Jarný pochod HP v roku 2009 prišli autobusom v počte cca 40 turistov, vo veku od žiackeho po seniorský.

Veková štruktúra turistov je tiež rozmanitá. Od detí v predškolskom veku, ktoré chodia striedavo pešo a na chrbtoch svojich rodičov, alebo starých rodičov, cez silné zastúpenie školopovinnej  a stredoškolskej mládeže, až po dospelú generáciu turistov, medzi ktorými nie sú výnimkou turisti v seniorskom veku so siedmymi až ôsmymi krížikmi na chrbte. A zahanbiť sa vôbec nedajú. Skôr naopak, svojou vytrvalosťou sú vzorom aj pre vekom mladších.

 

Propagácia

Priaznivý vplyv na počet a skladbu účastníkov má propagácia akcie v Oblastnom turistickom kalendári Malé Karpaty a okolie, v časopise Malokarpatský diaľkoplaz, v regionálnej tlači, v mestskej televízii HcTV, v časopise Život v Hlohovci. Pravidelne sa našej akcii venuje aj slovenský rozhlas vo svojej informačnej relácii o turistických podujatiach. V posledných rokoch nám pozornosť venujú aj lokálne televízie Stará Turá, Myjava, Brezová, Senica, Skalica. Medzi najnovšie a najmodernejšie propagačné kanály možno zaradiť: web–stránku Pochodu HP (www.hppochod.webnode.sk) regionálny internetový portál hcregion (https://www.hcregion.sk/hcregion.php?lng=sk&docid=10), regionálny internetový portál hlohovecko (https://www.hlohovecko.sk/) a sociálnu internetovú sieť Facebook, kde má naša turistická akcia  Pochod HP tiež založenú svoju skupinu (https://www.facebook.com/group.php?gid=117020208308728).

 

Organizátori

Organizátorom pochodu sa so zakladajúcim Hutným projektom stal v 1. ročníku turistický oddiel TJ Lokomotíva Hlohovec a do tretieho  ročníka bol pochod organizovaný ako ich spoločná akcia. Vo štvrtom ročníku ponúkla pomoc pri organizovaní aj spriatelená TJ ČH Leopoldov a táto spolupráca trvala do 8. ročníka. Od 9. ročníka je organizátorom iba OT TJ Lokomotíva Hlohovec. Po rozpade TJ Lokomotíva a transformácii jej turistického oddielu na KST Hlohovec sa v 12. ročníku v roku 1990 stal jediným organizátorom KST Hlohovec, čo trvá do dnešných čias.

Mladá partia turistov, ktorá sa vyformovala v počiatočných rokoch akcie  tvorí dodnes organizačný štáb pochodu. Partia stále mladá, ibaže poniektorí si viacej pamätajú a iní majú deti o viac ako dve desiatky rokov staršie ako pri prvom ročníku. Za všetkých, ktorí po tie roky udržiavali akciu pri živote spomenieme aspoň zopár mien. Zakladajúci členovia z Hutného Projektu: Fero Miklovič a Jozef Kákoš. Spolupracovníci z TO Lokomotíva Hlohovec: Juraj Kšinant, Peter Klajdač, Darina Klajdačová, Martin Kollárik, Paľo Madlenga, Peter Miljkovič, Milka Miklovičová, Ľubo Pavlíček, Evka a Jarka Pestúnové, Štefan Pišoja, Ičo Štefanovič, Marián Tovarňanský, Jožko Zátura, Juraj Jandík, Stano Hrnčár, Roman Košiarčik, Milan Pažitný, Juro Pekarovič, Pepo Šimora. Zo spriatelenej ČH Leopoldov boli najaktívnejšími účastníkmi Slavo Chrenko, Marta Bujnáková, Alojz Koleno, Ján Králik, Jozef Šoka, Jozef Tvrdý a Štefan Uher.

Samozrejme nemožno nespomenúť majstrov turistiky – Janka Bedeča a dnes už nebohého Štefana Ďureca, ktorí držali ochranné ruky nad Pochodom HP po celých čas jeho existencie.

A spomenúť musíme aj mladú nastupujúcu generáciu turistov, ktorí sa v posledných rokoch zapojili do organizácie HP a výrazne pomáhajú na kontrolách a všade kde treba. Sú to Veronika Kallová, Natália Ďurišová, Miki Bedeč ml., Peter Hrdlička, Stanko Števo, Michal Zátura, Peter Madlenga. Ak sme nebodaj na niekoho zabudli nech nám je odpustené.

 

Materiálne a finančné zabezpečenie

Záverom hodno spomenúť materiálne a finančné zabezpečenie akcie. V časoch, pred rokom 1989 fungoval systém zjednotenej telovýchovy a boli to časy podpôr, dotácií, a nejaké peniaze na propagáciu, občerstvenie a dopravu sa v pokladnici TJ spoločne s príspevkom spoluusporiadateľov vždy našli. Po roku 1989 sa však situácia trocha zmenila. Do roku 1992 sa dobiehalo ešte zo starých zásob, ale v roku 1993 už nastalo úplné samofinancovanie organizácie formou sponzorských príspevkov. Významnou pomocou bola v posledných rokoch aj finančná dotácia Mesta Hlohovec, ktorá významným spôsobom pomáha zabezpečiť autobus na dopravu turistov z Havrana do Hlohovca a propagačné materiály, diplomy, odznaky a pod.

 

Priatelia a spriatelené firmy

Ďalšie peniaze na náklady spojené s organizáciou - propagácia, občerstvenie, doprava, odznaky, diplomy, zabezpečujú organizátori u spriatelených a sympatizujúcich firiem a jednotlivcov. V doterajšej histórií akcie boli našimi mecenášmi uvedení jednotlivci a firmy: Ing. O. ZEMKO – AZ veľkooobchod Hlohovec, Ing. arch. P. BAKONYI – ateliér architektúry Hlohovec, S. PAGÁČ – CENTRA spol. s r.o. Hlohovec, M. PAGÁČ – METALUX spol. s r.o. Hlohovec,         V. FOGLTON jr. – Autodoprava FOFO Hlohovec, M. PETRUŠKA – FOREKO Sereď,  Ing. E. DURDYOVÁ – HOBBY a CYKLOSERVIS Hlohovec, M. DURDY – HOBBY Hlohovec, PhDr. M. CHYLÍK – pracovisko klinickej psychológie Hlohovec, J. ONDRIŠ – Autosalón KASO Hlohovec, Ing. P. LÍŠKA + ing. V. KOVÁČIK + ing. Ľ. MIKLOVIČ + ing. V. ŠTEVO – Spol. LIPA s r.o. Hlohovec, J. PAVLOVIČ – RYBA Hlohovec,   Ing. A. ŠVEC – PEDIS spol. s r.o. Hlohovec, Š. PIŠOJA + Š. PÚŠ – PESTAS spol. s r.o., M. PIŠOJA – PIŠOJA Hlohovec, Š. PIŠOJA – Hlohovec, J. Porubčanský – RAPOS Trnava, Ľ. Pišojová – PROMETHEUS Hlohovec, J. ZENKAY – REKOSTA Piešťany s.r.o., Ing. M. JAVOR – RUSTICA spol. s r.o. Hlohovec, V. TITTEL – Potraviny TITTEL Hlohovec, D. TERNÉNY – PIVOT & QARI Hlohovec,                  Ing. A. ČANIGA – VIS Piešťany, L. VYKOPAL – Elektro VYKOPAL Hlohovec,          V. FOGLTON jr. – Hlohovec.

 

Záver

Nakoniec budem trochu neskromný. Tak akosi prirodzene, ako ubiehajú roky a my starneme s našim pochodom, zisťujeme, že k najväčším sponzorom a podporovateľom patríme my – organizátori, ktorí tomu venujeme svoj čas a kopu iných drobností. Robíme to však radi, pretože sme radi v prírode, v spoločnosti dobrých priateľov, medzi ktorých rátame  aj Vás – všetkých turistov z HáPéčka. No a na samý záver treba menovať úplne najväčších a najchápavejších priateľov Pochodu HP: Sú to naše mamy, manželky a priateľky. Tie, ktoré majú pochopenie pre naše úlety a výlety, ktoré sa na nás nemračia, keď prídeme z toho HP trocha unavení, ktoré po nás odložia zablatené vibramy a prepotené flanelky a ktoré toto všetko trpezlivo chápu už celých 34 rokov.

 

Zapísal: Fero Miklovič, Klub slovenských turistov Hlohovec, jeseň 2012

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.

Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.