Učasť 1978-2012

Bilancia počtu účastníkov na Pochodoch HP

                    

ROČNÍK     ROK     JARNÝ POCHOD    JESENNÝ POCHOD     SPOLU

-------------------------------------------------------------------------------------------------

0                 1978                  1                                 5                          6

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1                 1979                  ?                                 ?                          ?

2                 1980                  ?                                 ?                          ?

3                 1981                  ?                                 ?                          ?

4                 1982                  45                               40                        85

5                 1983                  50                               60                      110

-------------------------------------------------------------------------------------------------

6                 1984                  90                               ?                          ?

7                 1985                  ?                                 ?                          ?

8                 1986                  ?                                 ?                          ?

9                 1987                  ?                                 ?                          ?

10               1988                  ?                                 ?                          ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

11               1989                  ?                                 ?                          ?

12               1990                  ?                                 90                        ?

13               1991                  52                               51                      103

14               1992                  82                               55                      137

15               1993                 124                              75                      199

-------------------------------------------------------------------------------------------------

16               1994                 142                              79                      221

17               1995                 119                              98                      217

18               1996                 196                              83                      279

19               1997                  66                               76                      142

20               1998                 248                             147                     395

-------------------------------------------------------------------------------------------------

21               1999                 191                             147                     338

22               2000                 356                             239                     595

23               2001                 180                             310                     490

24               2002                 405                             197                     602

25               2003                 305                             214                     519

-------------------------------------------------------------------------------------------------

26               2004                   86                             170                     256

27               2005                 312                             255                     567

28               2006                 406                             227                     633

29               2007                 506                             312                     818

30               2008                 580                             385                     965

31               2009                 497                             135                     632

32               2010                453                             497                     950

33               2011                722                             576                    1298

34               2012                612                             739                   1351