Vyhodnotenie Jesenný Pochod HP 2014 (36.ročník)

04.11.2014 14:04

VYHODNOTENIE TURISTICKEJ AKCIE

JESENNÝ POCHOD HP  2014 (36. ROČNÍK)

 

Dátum konania:       Sobota, 18.október 2014

Štart:                          Železničná stanica Hlohovec        

Kontrola:                  Rázcestie Ovčia skala                  

Cieľ:                          Sedlo Havran                              

 

Trasy:

Trasa A (12 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové

Trasa B (17 km) – Jalšové – Ovčia skala – Havran

Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran

Trasa D (35 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova pec – Piešťany

Trasa E (28 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

 

Počet účastníkov:

Trasa A =   54 turistov

Trasa B = 155 turistov

Trasa C = 441 turistov

Trasa D =   15 turistov

Trasa E =   38 turistov

Celkový počet turistov = 703

Zaznamenali sme aj turistov, ktorí absolvovali trasu opačným smerom (z Havrana do Hlohovca) a turistu, ktorý po krátkom oddychu v cieli Havran absolvoval aj spiatočnú cestu do Hlohovca. Časť turistov na trase B (17 km) štartovala na začiatku Studenej doliny (pri Ifkovej chate).

Turisti z Horných Otrokoviec, z Dolných Otrokoviec, zo Svrbíc, zo Sokoloviec, z Ratnoviec, z Moravian, ktorí vedeli o našej akcii, vyrazili zo svojich bydlísk, na červenej hrebeňovej TZT sa postupne pripájali k turistom, kráčajúcim z HC a prišli spolu s nimi do cieľa Havran. Rovnako aj mladí turisti, deti zo ZŠ Piešťany, ktoré vedeli o našej akcii, vybrali sa na hrebeň Považského Inovca a prišli s ostatnými turistami do cieľa Havran.

Medzi turistami  boli zastúpené všetky generácie – od deti predškolského veku, po seniorov. Potešujúca je vždy účasť najmenších detí – v predškolskom a v školskom veku. Predškoláci išli v spoločnosti svojich rodičov a starých rodičov a školáci prišli s rodičmi, so staršími súrodencami, ale aj organizovane, ako turistické školské krúžky, v sprievode svojich učiteliek. Im patrí obdiv za to, že deťom sa venujú aj vo voľný deň a trpezlivo ich sprevádzajú na výlete do prírody.

Cykloturistov bolo tentoraz 24. Absolvovali trasu tam aj späť a podaktorí pridali aj čosi navyše.

Spestrením pochodujúcej ľudskej turistickej masy bolo aj niekoľko psíkov všetkých možných plemien, ktorí na výlete sprevádzali svojich majiteľov.

Zaujímavosťou medzi účastníkmi boli 2 mladí muži zo Sokoloviec, ktorí doklusali do cieľa na koňoch. Prišli pozrieť a povzbudiť svojich pochodujúcich priateľov.

Podľa neformálneho prieskumu medzi účastníkmi sa podarilo zaznamenať účasť turistov z miest a obcí okresov Hlohovec, Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, Dubnica, Senec. 

 

Počasie:

Počasie bolo výborné. Oblaky a dážď sa vybúrili v piatok a v sobotu sa predviedol deň, ktorý bol pre pešiu turistiku ako stvorený. Od rána svietilo slnko a obloha bola s minimálnou oblačnosťou po celý deň. Lesné cesty a chodníky boli napriek piatkovému dažďu pomerne dobre schodné a blatisté úseky sa dali bez problémov obísť.

 

Doprava turistov z cieľa Havran do Hlohovca:

Turisti z Hlohovca a okolia sa z cieľa Havran dopravovali domov osobitnými turistickými autobusmi. Dopravu zabezpečil vďaka podpore Mesta Hlohovec a spriatelených firiem a organizácií, usporiadateľský KST Hlohovec. U dopravcu bola zabezpečená kyvadlová doprava 3 autobusmi, pri ktorej bolo vypravených celkovo 7 spojov na trase Havran – Hlohovec, ktoré premávali v čase od 15:30 hod do 17:30 hod. Bol to dostatočný časový limit na to, aby sa pohodlne dostali do cieľa všetci turisti. Oneskorenci, ktorí došli do cieľa Havran po 17:30 hod, zjavne nerešpektovali upozornenia usporiadateľov o odchode autobusov a časových limitoch pochodu, použili na cestu domov linkové spoje SAD.

 

Finančné zabezpečenie akcie:

Na materiálne zabezpečenie akcie a autobusovú dopravu bol použitý finančný príspevok, ktorý poskytlo usporiadajúcemu KST Mesto Hlohovec., ktoré zaradilo Pochod HP medzi mestské športové akcie, ako aj finančné príspevky od spriatelených firiem, jednotlivcov a organizácií. V roku 2014 nimi boli: DATAGRAM Hlohovec, METALUX Hlohovec, Ing. Peter Madlenga – PARTNERS GROUP SK, OZ Fraštačania a OZ Lepší Hlohovec.

Pozitívnym krokom pri stabilizácii finančného rozpočtu akcie je aj štartovné vo výške 50 centov, ktoré má formu dobrovoľného príspevku. Prispievali dospelí turisti vo veku nad 15 rokov.

 

Propagácia akcie:

Propagáciu akcie je zabezpečovaná tradičným spôsobom – pomocou plagátikov a pozvánok, zverejňovaných na vývesných miestach v Hlohovci a okolí a rozposielaných do škôl, firiem a iných organizácií v meste. Akcia POCHOD HP je zaradená aj medzi akcie Mesta Hlohovec a bola propagovaná na oficiálnej stránke mesta: https://www.hlohovec.sk/. Okrem toho bol POCHOD HP propagovaný aj v dvojtýždenníku Fraštacké noviny, v Oblastnom turistickom kalendári Malé Karpaty a okolie a v turistickom mesačníku Malokarpatský diaľkoplaz. O akcii informoval aj časopis Život v Hlohovci a miestna televízia HcTV. Štáb HcTV zavítal v sobotu aj na štart a trasu Pochodu HP, kde natočil zábery pre reportáž o akcii, ktorú plánuje televízia odvysielať v blízkej dobe. V neposlednej miere pomohli dobrej propagácií aj informačné portály www.hlohovecko.sk a www.hcregion.sk.

Veľkým prínosom v propagácii turistiky a akcie POCHOD HP sú web stránky, venované turistike v Hlohovci a pochodu HP: https://turistika.hlohovecko.sk/ a https://hppochod.webnode.sk/

                   

Odmeny pre turistov:

Každý účastník dostal na štarte Preukaz účastníka, do ktorého mu boli postupne zaznamenané pečiatky na štarte, kontrole a v cieli. V cieli dostal každý turista diplom. Deti boli v cieli odmenené malými sladkými odmenami – cukríkmi. V blízkosti štartu v Hlohovci sa prezentovali miestne občianske zduženia Fraštačania a Lepší Hlohovec, ktorí rozdávali deťom, vychádzajúcim na trasu Pochodu HP, napolitánky.    

 

Sprievodný program:

Tak, ako každý rok, bola aj tentoraz na kontrole Ovčia skala, okrem informačných, propagačných a reklamných letákov, pripravená aj tradične úspešná lesná galéria fotografií z ostatných dvoch Pochodov HP. Rovnako úspešná bola v cieli Havran výstavka kópií historických fotografií z počiatočných ročníkov akcie POCHOD HP.

         

Občerstvenie:

V cieli bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi v hostinci Havran. Zároveň bola vďaka usilovnosti cieľovej kontroly Havran umožnená príprava opekaných špecialít na ohnisku v priestoroch záhradnej terasy hostinca. Po príchode do Hlohovca mohli turisti zájsť na malé hodnotiace posedenie do pivárne PIVNÝ DVOR U KOZLA, kde bolo pripravené tradičné záverečné občerstvenie – turistický guláš.

 

Všeobecné informácie z akcie:

36. ročník Jesenného pochodu HP sa celkovým počtom 703 turistov zaradil na 3. miesto medzi Jesennými pochodmi HP a na 5. miesto medzi všetkými Pochodmi HP  z celej doterajšej histórie. Zároveň napomohol k vytvoreniu ročníkového rekordu v celkovom počte turistov na oboch pochodoch – 1716 turistov v roku 2014.

Na štartovej kontrole v Hlohovci, na kontrole Ovčia skala aj v cieľovej kontrole Havran prebehlo všetko v poriadku a predpokladáme, že aj k všeobecnej spokojnosti turistov.

Všetky informačné nástenky na kontrolách boli pripravené s bohatými a vyčerpávajúcimi informáciami o trase, doprave, kontrolách, občerstvení, s organizačnými pokynmi, reklamnými a propagačnými materiálmi, fotografiami. Kontroly aj pri veľkom množstve účastníkov stihli rozdávať a pečiatkovať účastnícke preukazy, odovzdávať diplomy, podávať informácie a koordinovať dopravu.

Páni z kontroly Ovčia skala stihli po ukončení kontroly v jej okolí a po ceste do cieľa Havran nazberať 1/2 plastového vreca odpadkov. Odpadky po sebe zanechali niektorí nedisciplinovaní turisti, účastníci pochodu. Aj keď je to oproti minulým rokom veľký pokrok (na jar a v minulom ročníku bolo odpadkov viacej), nemáme ani z toho množstva radosť a dúfame, že tí, ktorí ich tam zanechali, viac na našu akciu neprídu. Alebo si vstúpia do svedomia a naučia sa odnášať svoje odpadky so sebou.      

V priebehu Pochodu HP neboli zaznamenané žiadne zranenia, alebo ochorenia, ani iné mimoriadne udalosti. Predpokladáme, že všetci účastníci sa dopravili v dobrom zdraví domov aj po záverečných hodnotiacich posedeniach a iných sprievodných spoločenských akciách.

 

Záver:

Na zdarnom priebehu akcie Pochod HP sa podieľalo spolu 17 členov organizačného výboru a členov jednotlivých kontrol – nadšencov pre turistiku, ktorí to robia vo svojom voľnom čase, ako koníčka, z púheho nadšenia, zo vzájomného priateľstva, lebo vedia, že turisti a hlavne mládež v Hlohovci aj bližšom a širšom okolí každú jar a jeseň čakajú na svoje HáPečko. Významnú pomoc organizátorom poskytuje Mesto Hlohovec a spriatelené firmy, jednotlivci a organizácie – svojimi finančnými prostriedkami. V neposlednom rade je pre zdarný priebeh akcie dobrou pomocou aj spolupráca printových a elektronických médií a web portálov pri jej propagácii. Veríme, že všetkých podporovateľov stihli turisti zaregistrovať na reklamných plagátoch, zverejnených na všetkých kontrolách. Poteší nás, ak aj v budúcnosti budú turisti venovať nášmu Pochodu HP rovnakú priazeň ako doteraz, prídu na akciu dobre pripravení a naladení, budú starostlivo a pozorne sledovať trasu a turistické značenie, a potom budú všetci odchádzať domov zdraví a spokojní.

 

Zapísal:  Fero Miklovič, Hlohovec, 19.10.2014

Späť