Pozvánka na Jesenný Pochod HP dňa 18.10.2014

30.09.2014 21:55

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC
pozýva turistov a priateľov prírody na

JESENNÝ POCHOD HP 2014
(36. ročník)

Termín:  Sobota,  18.október  2014

Trasy:
35 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany (9 hod)
22 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran (6 hod)
17 km:     Jalšové    – Ovčia skala – Havran (4,5 hod)
12 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové (3,5 hod)

Štart:
35, 22 a 12 km:  Hlohovec, žel. st., 7:00 – 9:00 hod
17 km: Jalšové obec (Doprava z HC autobusom SAD o 7:50 a 9:20 hod zo zastávky Hlohová ul., alebo  žel. st. Štartovná registrácia je na kontrole Ovčia  skala).

Cieľ:
35 km:   Piešťany (cieľová registrácia je na kontrole Havran)
22 km:   Havran
17 km:   Havran
12 km:   Jalšové (cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala)

Spoločné informácie:
Predpokladajúc, že nám zachováte priazeň, podobnú minuloročnej jeseni (757 turistov), resp. tohtoročnej jari (1013 turistov) začali sme už usilovnú prípravu na tohtoročný Jesenný pochod HP. Pripravujeme trasy, propagáciu, diplomy pre účastníkov, dopravu, zháňame sponzorov, .....

Rovnako ako v uplynulých ročníkoch nás poteší, ak nám dospelí turisti prispejú na organizáciu malým dobrovoľným finančným príspevkom. Vyzbieranú sumu využijeme na vylepšenie organizačného zabezpečenia.

Turisti, ktorí chodia na Pochod HP pravidelne vedia, že na trase je možné občerstvenie (jedlo, voda) iba z vlastných zásob. Preto odporúčame zásobenie na štarte v Hlohovci, kde je možné zakúpiť občerstvenie v blízkych obchodoch a gastropodnikoch. Predpokladáme, že tak ako v minulosti, dopadnú úspešne aj rokovania s majiteľom reštaurácie v sedle Havran (v priebehu roka býva otvorená nepravidelne) a táto bude v deň Pochodu HP otvorená, aby si turisti mohli po príchode do cieľa zakúpiť jedlá a nápoje. V deň konania akcie budeme turistov o situácii informovať plagátikmi na kontrolách.

Na kontrole Ovčia skala bude pripravená tradičná výstava fotografií z uplynulého ročníka. Na všetkých troch kontrolách (Hlohovec, Ovčia skala, Havran) bude pripravený bohatý informačný servis pre turistov (popisy trás, mapy, rady a pokyny pre turistov, cestovné poriadky).

Doprava na trase Havran – Hlohovec bude tak, ako po minulé roky, možná autobusmi SAD a podľa finančných možností zabezpečujeme aj dopravu osobitným autobusom KST. Vopred však nevieme povedať, na koľko autobusových spojov sa nám podarí zabezpečiť peniaze a či dokážeme prepraviť z Havrana všetkých účastníkov. Preto prosíme turistov, aby podľa možností, v maximálnej miere využili aj súkromnú prepravu a verejnú linkovú dopravu SAD (Havran – Piešťany – Hlohovec) a nespoliehali sa iba na osobitné autobusové spoje KST. Jednou z možností príjemnej dopravy je aj pokračovanie pešou túrou z Havrana do Piešťan (cca 1 hod), odkiaľ je možné využiť bohatú škálu linkových autobusových spojov SAD na trase Piešťany – Hlohovec a vlakových spojov ZSSK na trase Piešťany – Leopoldov – Hlohovec.

Prezentácia účastníkov na trasu 17 km (Jalšové – Havran) bude na kontrole Ovčia skala. Nezdržujte prosím štartovnú kontrolu v Hlohovci, odvezte sa ľubovoľným spôsobom (napríklad autobusom SAD – odchod z Hlohovca o 07:50 a 09:20 hod.) do Jalšového, odtiaľ pokračujte po žltej turistickej značke na Ovčiu skalu, kde sa môžete prezentovať. Alternatívne je možné pre trasu na 17 km zvoliť nástup v Studenej doline (tzv. Ifkova chata), kde sa dá dopraviť autobusom SAD – odchod z Hlohovca o  09:00 hod. Potvrdenia a diplomy za absolvovanie trasy na 12 km (Hlohovec – Jalšové) dostanú turisti na kontrole Ovčia skala. Potvrdenia a diplomy za absolvovanie trasy na 17 km (Jalšové – Havran), 22 km (Hlohovec – Havran) a 35 km (Hlohovec – Piešťany), dostanú turisti v cieľovej kontrole Havran. Potvrdenia pre výkonnostných  turistov do turistických záznamníkov bude dávať cieľová kontrola Havran.

Pochod HP je turistická akcia, určená pre peších turistov a cykloturistov. Cieľom akcie je zdravý pohyb a pobyt v čistej prírode. Všetky trasy Pochodu HP sú vedené po značených turistických chodníkoch. Prosíme turistov, aby rešpektovali vyznačené trasy, neskracovali chodníky a pohybovali sa iba po vyznačených trasách. Taktiež prosíme o citlivý prístup k prírode, bez produkovania hlasných zvukových efektov a odpadu, bez rušenia vtáctva a lesnej zveri. Všetky vyprodukované odpadky odneste prosím z lesa so sebou, na určené miesto. Usporiadatelia nemajú možnosť a prostriedky na upratovanie odpadkov po účastníkoch akcie.

Ak sa na trase pochodu stretnete s aktivitami jednotlivcov alebo skupín, ktoré sú v rozpore s poslaním akcie, aj so všeobecnými zásadami pobytu v prírode a ohrozujú bezpečnosť a zdravie účastníkov, nie je to chyba organizátorov, ale nedisciplinovaných jednotlivcov, ktorí nerešpektujú základné pravidlá pobytu v prírode. Každý účastník nesie plnú zodpovednosť za svoje konanie a za porušenie uvedených zásad. KST Hlohovec sa od týchto aktivít dištancuje.

Pochodu sa každý zúčastňuje na vlastné nebezpečie! Za neplnoleté deti zodpovedajú rodičia, alebo dospelý sprievodca!  

Bližšie informácie o akcii Vám usporiadatelia radi poskytnú na štarte v Hlohovci, na kontrole Ovčia skala a v cieli v sedle Havran.

Informácie: https://turistika.hlohovecko.sk/ , https://hppochod.webnode.sk/

Kontakt: kst.hlohovec@gmail.com

Pochod HP je organizovaný s podporou MESTA HLOHOVEC.

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme príjemný pobyt v prírode. Veríme, že nám zachováte priazeň a strávite príjemný deň na Pochode HP.

KST Hlohovec 

Späť