41. ročník - JARNÝ POCHOD HP 2019

23.04.2019 20:41

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC

pozýva turistov a priateľov prírody na

 

JARNÝ POCHOD HP 2019

 (41. ročník)

Sobota, 27.apríl 2019

Trasy: 13 km: Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové (3,5 hod)

                  17 km: Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran (4,5 hod)

                  22 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran (6 hod)

                  28 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany (7 hod)

                  37 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čert. pec – Piešťany (9 hod)

 

Štart:  13, 22, 28 a 37 km:  Hlohovec, žel. st., 7:00 – 9:00 hod 

                             17 km: Jalšové, obec (alebo Studená dolina – Ifkova chata)- štartová registrácia je na kontrole Ovčia skala

             

Cieľ:   13 km:  Jalšové (cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala)

                17 a 22 km:  Havran

                28 a 37 km:  Piešťany (cieľová registrácia je na kontrole Havran)

 

Iné: Doprava z HC na štart trasy 17 km je individuálna a je možná autobusmi

            hromadnej dopravy zo zastávky Hlohová, alebo  AS, s odchodom o 07:50 a

            09:20 hod do Jalšového a o 09:00 hod do Studenej doliny. Hromadná doprava

            na štart v Studenej doline bude doplnená jedným osobitným autobusom KST

            Hlohovec, vyhradeným pre prepravu maloletých detí a ich sprievodcov. Doprava

            Havran – HC je možná individuálna, autobusmi hromadnej dopravy a osobitnými

            autobusmi KST HC. Na trasách pochodu nie je možnosť občerstvenia jedlami,

            alebo nápojmi. Občerstvenie je možné zakúpiť na štarte v Hlohovci a v Jalšovom

            a v cieli, v hostinci Havran. Pochodu sa každý zúčastňuje na vlastné nebezpečie.

            Za neplnoleté deti zodpovedajú rodičia, alebo dospelý sprievodca! Bližšie

            informácie o akcii Vám usporiadatelia radi poskytnú na štarte v Hlohovci, na

                  kontrole Ovčia skala a v cieli Havran.

 

Info:  https://turistika.hlohovecko.sk/         Kontakt:kst.hlohovec@gmail.com

 

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme Vám príjemný pobyt v prírode. KST Hlohovec

 

Pochod HP je organizovaný s podporou

 

 

        MESTA HLOHOVEC
     a  KST REGIÓNU TRNAVA

Späť