Vyhodnotenie - Jeseň 2013

21.10.2013 14:27

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC

 SNP 14, 920 01 HLOHOVEC

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

VYHODNOTENIE TURISTICKEJ AKCIE

JESENNÝ POCHOD HP  2013

35. ROČNÍK

 

Dátum konania:       Sobota, 19.október 2013

Štart:                         Železničná stanica Hlohovec        0700  –  0900 hod

Kontrola:                  Rázcestie Ovčia skala                  0730  –  1300 hod

Cieľ:                          Sedlo Havran                               1030   –  1720 hod

 

Organizačný výbor:

Ján Bedeč (vedúci akcie), Peter Hrdlička, Veronika Kallová–Hrdličková, Dušan Kaša, Peter, Klajdač, Pavol Madlenga, Peter Madlenga, Peter Miljkovič, Ľuboš Pavlíček, Jozef Studenič, Ivan Štefanovič, Michal Zátura, Štefan Pišoja (čestný člen), Fero Miklovič.

 

Obsadenie kontrol:

Štartovná kontrola Hlohovec – Peter Miljkovič, Ivan Štefanovič, Ľuboš Pavlíček, Jozef Studenič

Kontrola Ovčia skala – Peter Hrdlička, Marián Bílený, Tomáš Blažíček, Ľuboš Púčik, Martin Slivka, Michal Zátura                                               

Cieľová kontrola Havran – Ján Bedeč, Peter Klajdač, Pavol Madlenga, Peter Madlenga

 

Trasy:

Trasa A (12 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové

Trasa B (17 km) – Jalšové – Ovčia skala – Havran

Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran

Trasa D (35 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova pec – Piešťany

Trasa E (28 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

Trasa E je novinkou, ktorá nebola uvedená ani v oficiálnych propozíciách. Jej zavedenie vyplynulo spontánne, zo žiadostí turistov, ktorí prišli na Havran a chceli pokračovať priamo do Piešťan, bez zachádzania po diaľkovej trase cez Čertovu Pec.

 

Počet účastníkov:

Rozdelenie turistov podľa trasy  – A (12 km) =   21 turistov

                                                   – B (17 km) = 183 turistov

                                                   – C (22 km) = 438 turistov

                                                   – D (35 km) =   42 turistov

                                                   – E (28 km) =   73 turistov

Celkový počet turistov = 757

          Z celkového počtu turistov, registrovaných na trase C (22 km), bolo niekoľko nadšencov, ktorí po krátkom oddychu v cieli Havran absolvovali aj spiatočnú cestu do Hlohovca. Takže absolvovali 44 km, čo je viac, ako maratónsky beh. Klobúk dolu pred ich výkonom.

          V počte účastníkov na trase B (17 km) sú zaregistrovaní aj turisti štartujúci od Ifkovej chaty a turisti, ktorí štartovali z Horných Otrokoviec, z Dolných Otrokoviec, zo Sokoloviec a z Ratnoviec, pripojili sa k turistom na červenej TZT a došli až do cieľa Havran, resp do Piešťan.

          V počte účastníkov na trase D (35 km) sú započítaní aj turisti, ktorí pokračovali z Havrana ďalej, smerom na Marhát  a Bezovec. 

          Presné rozdelenie turistov podľa veku, je pri uvedených počtoch turistov ťažko spočitateľné, ale podľa odhadu tvorili cca 20% účastníkov školopovinné deti a cca 40% percent účastníkov mládež do 25 rokov. Zostávajúci turisti (cca 40%)  boli dospelí vo veku nad 25 rokov, medzi ktorými nechýbali a nedali sa zahanbiť ani viacerí seniori.

           Pravdepodobne najstarším účastníkom bol náš turistický priateľ a pravidelný účastník Pochodu HP, pán Vladimír Svrček z Bratislavy, ktorý napriek svojim 80 rokom absolvoval sviežim krokom najdlhšiu trasu do Piešťan. O tom, že tento výkon nie je u neho žiadnou výnimkou, svedčí aj fakt, že v tomto roku 2013 už absolvoval tri 100–kilometrové pochody a veľa ďalších diaľkových a v minulom roku 2012 prešiel na turistických chodníkoch 2130 km.

           Mimoriadne potešujúca je vždy účasť najmenších detí – v predškolskom a v školskom veku. Predškoláci išli v spoločnosti svojich rodičov a starých rodičov a bolo milé pozorovať ich húževnatosť a snahu vyrovnať sa starším a poctivo si odkráčať čo najviac kilometrov. Školáci prišli individuálne s rodičmi, so staršími súrodencami, s priateľmi rodičov, ale aj organizovane, ako turistické školské krúžky, v sprievode svojich učiteliek. Im patrí obdiv za to, že deťom sa venujú aj vo voľný deň, mimo svojho úväzku a trpezlivo ich sprevádzajú na výlete do prírody.     

           Všetci oficiálne registrovaní boli peší turisti. Medzi peších turistov, podobne ako po iné roky, zavítalo aj 27 cykloturistov, ktorí vedeli o akcii Pochod HP a tiež absolvovali v tento deň uvedené turistické trasy Pochodu HP na bicykli a boli zaregistrovaní ako účastníci. V cieli Havran sa pozdravili s kontrolou, vychutnali si atmosféru a absolvovali trasu z Havrana späť do Hlohovca.

          Spestrením pochodujúcej ľudskej turistickej masy bolo aj približne 18 psíkov všetkých možných plemien, ktorí na výlete sprevádzali svojich majiteľov.

          Približný prehľad turistov podľa okresov miesta ich bydliska: Hlohovec, Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Senec. A nechýbal ani turista zo zahraničia – z neďalekej Moravy.  

 

Počasie:

          Počasie bolo vynikajúce. Oblaky, mrholenie a prehánky sa vyšantili cez uplynulý týždeň a v sobotu sa predviedol deň, ktorý bol pre turistiku ako stvorený. Od rána svietilo slnko a obloha bola s minimálnou oblačnosťou po celý deň. Vietor trochu úradoval iba na otvorených stráňach a lúkach, ale v lese bolo prakticky bezvetrie. Ranná teplota bola cca 8°C. Počas dňa bola teplota 16 až 17°C. Lesné cesty a chodníky boli dobre schodné, suché, s minimálnym množstvom blatistých úsekov.

 

 Doprava turistov z cieľa Havran do Hlohovca:

          Turisti sa z cieľa Havran dopravovali do svojich domovov linkovými autobusmi SAD (Havran – Piešťany, Piešťany – Hlohovec), ale hlavne osobitnými turistickými autobusmi. Dopravu turistickými autobusmi zabezpečil podľa pripraveného plánu a vďaka podpore Mesta Hlohovec a spriatelených firiem, usporiadateľský KST Hlohovec u firmy JOKR Pastuchov.

          Vzhľadom na vysoký počet turistov bola u dopravcu operatívne, v priebehu dňa (po ukončení štartu a zistení celkového skutočného počtu turistov), zabezpečená kyvadlová doprava, pri ktorej bolo vypravených celkovo 6 spojov na trase Havran – Hlohovec. Prvý spoj odchádzal z Havrana o 14:30 hod, postupne odchádzali ďalšie a posledný spoj odišiel o cca 17:20 hod. S prihliadnutím na fakt, že plánované, aj skutočné ukončenie štartu bolo ráno v Hc o 09:00 hod a plánovaný časový limit na prechod trasy Hlohovec – Havran je podľa oficiálneho turistického plánovača 5:50 hod, bol časový limit do 17:20 hod (8:20 hod) dostatočný na to, aby sa pohodlne dostali do cieľa všetci turisti. Autobusy išli po trase Havran – Banka – Jalšové –Hlohovec, AS – Hlohovec, Pribinova ul. (zast. MHD Dom kultúry). Všetkých 7 spojov bolo naplno vyťažených. Časť turistov, ktorá sa nechcela spoliehať na mimoriadne autobusy, použila linkové spoje SAD a dopravu súkromnými automobilmi.   

 

Finančné zabezpečenie akcie:

          Na zabezpečenie diplomov, propagačných materiálov a autobusovej dopravy bol použitý finančný príspevok, ktorý poskytlo usporiadajúcemu KST Mesto Hlohovec a finančné príspevky od spriatelených firiem METALUX Hlohovec, ŠTEFAN PIŠOJA – univerzálna stavebná firma Hlohovec a GYMEX Hlohovec.  Finančné príspevky boli poskytnuté za reklamu obchodného mena a podnikateľských aktivít firiem, vykonanú na akcii JESENNÝ POCHOD HP 2013. Využité boli aj prostriedky, usporené z príspevkov uvedených aj iných firiem, poskytnutých v minulosti.

          Pozitívnym činom, ktorý sa osvedčil už v minulom ročníku Pochodu HP, bolo vyberanie štartovného vo výške 50 centov, ktoré malo formu dobrovoľného príspevku. Suma sama o sebe nie je vysoká, nikoho nezruinuje, ale pri organizácii veľmi pomôže. Prispievali dospelí turisti vo veku nad 15 rokov. Turisti tak pomohli vylepšiť rozpočet našej a hlavne svojej akcie a nazhromaždiť tak prostriedky na výrobu propagačných materiálov, diplomov, letákov a pod. Tým sa zároveň umožní využiť maximum finančných prostriedkov z pomoci mesta a spriatelených firiem na zabezpečenie autobusovej dopravy, ktorá tvorí najväčšiu výdavkovú položku v rozpočte. Celkovo prijali turisti tento krok s pochopením, k čomu prispelo vysvetľovanie tohto kroku štartovou kontrolou a dobré organizačné zabezpečenie celej akcie, včítane dopravy a informačného servisu.

 

Propagácia akcie:

          Propagáciu akcie zabezpečuje organizačný výbor už od začiatkov akcie tradičným spôsobom – pomocou plagátikov a pozvánok, zverejňovaných na vývesných miestach v Hlohovci a okolí a rozposielaných do škôl, firiem a iných organizácií v meste. Akcia POCHOD HP je aj akciou Mesta Hlohovec a bola aj tentoraz propagovaná na oficiálnej stránke mesta: https://www.hlohovec.sk/. Okrem toho bol POCHOD HP propagovaný aj v Oblastnom turistickom kalendári Malé Karpaty a okolie a v turistickom mesačníku Malokarpatský diaľkoplaz. O akcii informoval aj dvojtýždenník Fraštacké noviny, časopis Život v Hlohovci a miestna televízia HcTV. Štáb HcTV zavítal v sobotu aj na štart a trasu Pochodu HP, kde natočil zábery pre reportáž o akcii, ktorú plánuje televízia odvysielať v blízkej dobe.

          Veľkým prínosom v propagácii akcie a turistiky všeobecne sú web stránky, venované pochodu HP a turistike v Hlohovci: https://hppochod.webnode.sk/ a https://turistika.hlohovecko.sk/. V neposlednej miere pomohli dobrej propagácií aj informačné portály www.hlohovecko.sk, www.hcregion.sk, www.hlohovec24.sk, www.frastackenoviny.sk, www.pnky.sk a https://sportnoviny.dennikrelax.sk/.

          No a už tradične bol POCHOD HP aj tentoraz propagovaný ústnym podaním medzi priateľmi a nadšencami, ku ktorému sa pripojila aj najmodernejšia verzia ústneho informovania a klebetenia: Facebook.

         

Odmeny pre turistov:

          Každý účastník dostal na štarte Preukaz účastníka, do ktorého mu boli postupne zaznamenané pečiatky na štarte, kontrole a v cieli. V cieli dostal každý turista diplom a spomienkovú pohľadnicu POCHOD HP, ktorú vydal KST Hlohovec vo firme Rapos Trnava.

          Milým spestrením pri odmeňovaní turistov, hlavne tých najmenších – detí, boli osviežujúce cukríky, ktoré darovala firma SNOTY – baliareň potravín, Bratislava.   

 

Sprievodný program:

          Tak, ako každý rok, bola aj tentoraz na kontrole Ovčia skala, okrem informačných, propagačných a reklamných letákov, pripravená aj tradičná lesná galéria fotografií z uplynulých ročníkov Pochodov HP. Výstava mala úspech a turisti si s radosťou prezerali fotografie, kde nachádzali seba, alebo svojich priateľov. Vďaka výbornému počasiu si väčšina turistov výstavu so záujmom prezrela a pokračovala ďalej – do cieľa Havran.

          Príjemným kultúrnym spestrením tejto športovej akcie boli okrem výstavky fotografií aj príjemné tóny gitary, ktoré k prírode a k turistike patria a zazneli na viacerých miestach trasy HP. Náš večne mladý priateľ turista, profesor Vladko Turza z gymnázia v Hlohovci, prišiel na jednu z trás aj so svojou gitarou a pri chvíľach na vydýchnutie, na tradičných odpočinkových miestach (Ovčia skala, Rázcestie pri buku, Svrbická plešina), aj v cieli Havran, ju nechal parádne rozozvučať. Zaspievali si starší aj mladší a bolo veselo.    

 

Občerstvenie:

          Na štarte bola možnosť zakúpenia občerstvenia v blízkych obchodoch a v Bistre NANI prakticky priamo na štarte. Na trase pochodu bolo možné občerstvenie iba z vlastných zásob turistov. V cieli bolo možné občerstvenie teplými a studenými jedlami a nápojmi v reštaurácii Havran. Zároveň bola vďaka usilovnosti cieľovej kontroly Havran (ktorá nachystala drevo) umožnená príprava opekaných špecialít na ohnisku v priestoroch záhradnej reštaurácie Havran. Turisti na trasách D a E (do Piešťan) sa mohli občerstviť v reštaurácii U Furmana a záver svojej vychádzky si mohli spríjemniť v meste Piešťany.

          Po príchode do Hlohovca mohli turisti zájsť na malé hodnotiace posedenie do Pohostinstva U SIMPSONA na Železničnej ulici, kde bolo pripravené tradičné záverečné občerstvenie – turistický guláš a osviežujúce nápoje.

 

Perličky z akcie:

          35. ročník Jesenného pochodu HP sa celkovým počtom 757 turistov zaradil na absolútne prvé miesto medzi Jesennými pochodmi HP z celej doterajšej histórie a na celkové druhé miesto zo všetkých Pochodov HP (po Jarnom pochode 2013 – 884 turistov). Spolu  s Jarným pochodom tak vytvoril rekordný ročník, s celkovým počtom turistov 1641.

          Organizačný výbor a členovia kontrol sa aj tentoraz zišli na štarte už o 06:00 hod, aby si stihli skoordinovať svoju nasledujúcu celodennú činnosť. Ako obyčajne, jednou z prvých činností, ktorú vykonal vedúci organizačného výboru a zároveň predseda KST, bolo poupratovanie a pozametanie smetí, špiny a neporiadku na zastávke SAD a jej okolí, kde sme počas nasledujúcich hodín chceli dôstojne privítať turistov z Hlohovca, jeho okolia, aj z iných častí Slovenska. Bohužiaľ, okrem biedneho stavu zastávky (hrdzavá a dočmáraná kovová konštrukcia, s vylámanými sedadlami na drevených lavičkách), sú smeti a neporiadok pravidelným úkazom na tomto mieste nášho mesta. Zdá sa, že okrem dvoch upratovaní ročne (jarné a jesenné ráno pred Pochodom HP) a milosrdného severného vetra, na toto miesto žiadna poriadková, alebo upratovacia služba mesta Hlohovec nezavíta.

          Čo sa týka vlastnej štartovej kontroly, tak všetko prebehlo v maximálnom poriadku a predpokladáme, že aj k spokojnosti turistov. Páni z kontroly to zvládli opäť na výbornú a zúročili svoju poctivú prípravu na tento deň. Štartové nástenky boli pripravené  s bohatými a vyčerpávajúcimi informáciami o trase, doprave, kontrolách, občerstvení, s organizačnými pokynmi, ako aj s letákmi propagujúcimi spriaznené firmy, podporujúce Pochod HP. Kontrola bola znova posilnená o 1 člena (na 4 osoby), aby bolo možné zvládnuť predpokladané enormné a rekordné množstvo účastníkov, odovzdávať účastnícke preukazy, informovať o dobrovoľnom štartovnom príspevku, vyberať ho a poskytovať informácie turistom, ktorý prichádzali už v predstihu, pre ostrým štartom a vytrvalo prúdili až do posledných minúť štartovacieho limitu. Ak by sa bol HP-čka zúčastnil Peter Lipa, určite by si na účet štartovej kontroly a ich výkonu zanôtil: Páni v najlepších rokoch.....          

          Jednými z prvých registrovaných účastníkov na štarte naši turistickí priatelia z Trnavy, ktorých priviezol vlak už pred siedmou hodinou rannou a ako obvykle sa krátko po vystúpení na železničnej stanici ohlásili mohutným volaním Ollééé! Dobrá nálada signalizovala, že si trúfajú, tak ako v minulých rokoch, na najdlhšiu trasu 35 km (ktorú aj nepochybne absolvovali). Preto sme ich príliš nezdržovali  a vyslali na trasu už v predstihu, pred siedmou hodinou.

          Veľmi peknou tradíciou sa stáva skutočnosť, že na kontrolu Ovčia skala sa z obce Tepličky, ktorej kataster hraničí s trasou a zasahuje aj do trasy Pochodu HP, vyberie na túru aj jej starosta, pán Miroslav Veľký. Tentoraz mu robil spoločníka aj jeho verný psík. Pán starosta tu privítal organizátorov a turistov, urobil fotoreportáž, zotrval s turistami v krátkych rozhovoroch, poprial im šťastnú cestu do cieľa a sám pokračoval krátko po trase Pochodu HP, z ktorej sa potom odpojil a pokračoval za povinnosťami do svojej obce. Bez pána starostu Veľkého by si už dnes chlapci z kontroly a veľa ďalších turistov nevedelo pochod HP predstaviť.

          Kontrola Ovčia skala zaznamenala v tomto ročníku po Jarnom pochode (na ktorom sa náš priateľ a líder tejto kontroly Peter Hrdlička lúčil so slobodou a pripravoval na dátum 27.4.2013, t.j. vstup do stavu manželského) ďalšiu slávnostnú a premiérovú udalosť. Tentoraz to bolo privítanie do života Petrovej dcérky Kristínky, ktorá uzrela svetlo sveta v sobotu 31.8.2013. Všetci sa tešíme, že za pár rokov sa náš organizačný výbor rozšíri a po boku mamy Veroniky a otca Petra bude pomáhať na kontrole Ovčia skala aj malá turistka Kristínka. Oslava prebehla dôstojne a chlapci zvládli kontrolu s rekordným počtom zaregistrovaných, prechádzajúcich aj končiacich turistov zodpovedne a so cťou.

          Celkovo si kontrola Ovčia skala zaslúži osobitnú zmienku. Mladí chlapci, vedení Petrom Hrdličkom, zase vykonali obrovský kus práce a kontrolu pripravili excelentne. Ak sa v minulých ročníkoch zdalo, že už nie je čo vylepšovať, tak to bol omyl. Všetky informačné a reklamné plagáty a letáky, fotografie, propagačné materiály boli pripravené ešte lepšie ako v minulosti. Všetko bolo nachystané pedantne, s vybavením aj pre nepriaznivé počasie, systematicky usporiadané a citlivo rozvešané na špagátikoch, pomedzi stromami v lese. Aj autor tohto textu, sám dlhoročný kontrolór z Ovčej skaly, musel konštatovať, že to chlapci priviedli priam k dokonalosti. Ako ich však poznám, oni ešte čosi vymyslia. Necháme sa všetci prekvapiť J.

           Čerešničkou na torte výkonu chlapcov z Ovčej skaly boli 2 plné plastové vrecia odpadkov, ktoré nazberali na Ovčej skale a po trase k cieľu Havran. Odpadky po sebe zanechali niektorí nedisciplinovaní turisti, účastníci pochodu. Z týchto odpadkov naozaj radosť nemáme a dúfame, že tí, ktorí ich tam zanechali, viac na našu akciu neprídu. Alebo si vstúpia do svedomia a naučia sa odnášať svoje odpadky so sebou domov. Musia si uvedomiť, že v lese nie sú doma, ale sú tam hosťami a tak – slušne a s úctou k prírode – by sa aj mali chovať. Ako organizátori máme predstavu a chceli by sme veriť, že pri budúcich Pochodoch HP už také niečo nebude potrebné a každý turista si svoje odpadky odnesie po sebe z lesa sám.       

          Obvykle, príjemným miestom odpočinku turistov bola znova Svrbická plešina – nádherná lúka nad obcou Svrbice, s peknými výhľadmi na Považský Inovec (Marhát) a pohorie Tribeč. Turisti sa tu zastavovali na oddych, krátke poleňošenie, občerstvenie a zábavné hry, aby po nich mohli s obnovenými silami pokračovať ďalej. Napriek tomu, že odbočka z lúky do lesa je jasne a zreteľne vyznačená červenou značkou, niektorí z nich sa nechali zmiasť peknou lesnou cestou, odbočujúcou cca 100 m vyššie a vošli do lesa cez túto neoznačenú cestu. Po zistení omylu sa museli vrátiť späť na lúku a pokračovať k správnej odbočke, alebo sa lesom spustiť na správnu trasu.       

          Mierne problémy s orientáciou spôsobili neznámi páchatelia na novom úseku červenej TZT v lokalite pod kopcom Lomec, ktorý bol vyznačený v minulom roku pred Jesenným  pochodom HP 2012 pre nepriechodnosť pôvodnej trasy. Tento úsek sa osvedčil, je naplno využívaný bežnými turistami, aj účastníkmi pochodu HP a je zakreslený aj v turistickej mape na stránke www.hiking.sk. Na zvýšenie bezpečného priechodu turistov, v lesnom úseku bez cesty a chodníka, bola ešte pred Jarným pochodom HP táto časť trasy členmi organizačného výboru doplnená vlastným značením červenými stužkami. Bola tak zabezpečená dobrá a bezproblémová orientácia turistov a ich bezpečný príchod do cieľa Havran. Výsledkom bol po Jarnom pochode 2013 celkom slušne poznateľný lesný chodník, vychodený cca šesťsto turistami. Niekto však pri vystúpení z lesa na okraj poľa (pri ceste z Hc) umiestnil nápis, že chodník lesom je zrušený a treba pokračovať cez pole, k oploteniu novej zvernice, potom okolo oplotenia a napokon po starej čerešňovej aleji k Havranu. Týmto zmiatol turistov, ktorí chodník lesom poznali  a na jar ho aj využili. Niektorí tak použili cestu poľom, cez nepokosený slnečnicový lán a niektorí išli tak, ako si to pamätali z jari – lesným chodníkom. Napokon sa všetci zišli na ceste s červenou TZT pred Havranom.

          Páni z cieľovej kontroly Havran sa taktiež ráno zúčastnili spoločného stretnutia a poslednej koordinačnej porade pred štartom v Hc a v priebehu predpoludnia sa prepravili do sedla Havran. Tam pripravili zodpovedne celý informačný servis pre turistov: popisy trás, organizačné pokyny, cestovné poriadky a ďalšie užitočné informácie. Pripravili aj celý priestor terasy na posedenie, včítane ohniska a dreva na prípravu opekaných špecialít turistami. Bravúrne zvládli aj rekordný nápor turistov, spolu s náročnou koordináciou dopravy (komunikácia s dopravcom a s vodičmi) a vypravovaním autobusov na cestu do Hlohovca. Rovnako ako štartová, aj táto cieľová kontrola, by Petra Lipu donútila k popevku: Páni v najlepších rokoch..... 

          V priebehu Pochodu HP neboli zaznamenané žiadne zranenia, alebo ochorenia, ani iné mimoriadne udalosti. Predpokladáme, že všetci účastníci sa dopravili v dobrom zdraví domov aj po záverečných hodnotiacich posedeniach a iných sprievodných spoločenských akciách.

          Úraz sa prihodil iba jednej turistke, ktorá však nebola účastníčkou našej akcie. V sobotu robila túru v Považskom Inovci – z Havrana smerom do Hlohovca a postupne stretala na trase účastníkov Pochodu HP. Na Rázcestí pri buku odbočila z červenej TZT a pokračovala odbočkou – lesnou cestou – v smere do Jalšového. Tam sa na klzkej ceste, vychodenej lesným traktorom a prikrytej opadaným lístím pošmykla, spadla a nalomila si kosť v predlaktí. S obtiažami sa sama dostala do Jalšového a napokon domov.

          Z tejto nepríjemnej príhody vyplýva, že na turistike, aj v našom pomerne malom pohorí, je vždy potrebná vysoká opatrnosť, predvídavosť a pozorovanie terénu, v spojení s dobrou  turistickou výbavou, obuvou a oblečením.       

 

Záver:

          Úplne na záver by som chcel dodať, že na zdarnom priebehu akcie Pochod HP sa podieľajú členovia organizačného výboru a členovia kontrol, uvedení v úvode tohto vyhodnotenia. Všetci sme nadšenci pre turistiku a väčšina z nás má svoju prácu, svoje profesie a zamestnania, ktorým sa v plnej miere musíme venovať (dvaja šťastnejší sú už penzisti). Turistiku a Pochod HP robíme vo svojom voľnom čase, ako koníčka, z púheho nadšenia pre tú myšlienku, zo vzájomného priateľstva. Ustúpiť už nemáme kam, lebo vieme, že turisti a hlavne mládež v Hlohovci aj bližšom a širšom okolí každú jar a jeseň čakajú na svoje HáPečko.

          Peniaze nám nikto len tak do náručia nedá. Žiadne dotácie z nejakého ústredia neexistujú. Štartovné vyberáme iba symbolické, ako dobrovoľný príspevok v minimálnej výške, aby sme mohli zabezpečiť propagáciu, nejaké spomienkové cieľové odmeny a hlavne autobusy na prevoz turistov z Havrana do Hlohovca. Čiastočne nám pomáha svojim príspevkom Mesto Hlohovec, ktoré zaradilo našu akciu do svojho programového kalendára, ako svoju. Okrem toho však chodíme a prosíme spriatelené firmy, podnikateľov, živnostníkov o nejaký, akokoľvek skromný príspevok. Zatiaľ sa nám to ako tak darí. Sme radi, ak je vysoká účasť, keď prídu skúsení i rekreační turisti, mládež aj seniori. Sme radi, ak sú všetci spokojní a zdraví sa z Pochodu HP vrátia domov. Poteší nás, ak dajú nejakým spôsobom najavo svoju spokojnosť. Mrzí nás, ak sa nám niečo nevydarí, ale prijmeme aj oprávnenú kritiku, ktorej cieľom je zlepšenie našej práce. Veríme, že v budúcnosti budú turisti venovať nášmu Pochodu HP rovnakú priazeň ako doteraz, prídu na akciu dobre pripravení a naladení, budú starostlivo a pozorne sledovať trasu a turistické značenie, a potom budú všetci odchádzať domov zdraví a spokojní.

A úplne na záver chcem za všetkých organizátorov poďakovať najväčším priateľom a podporovateľom Pochodu HP: Sú to naše mamy, manželky a priateľky. Tie, ktoré majú pochopenie pre naše úlety a výlety, ktoré sa na nás nemračia, keď prídeme z toho nášho HP trochu neskoro a trochu unavení, ktoré nám vybalia batohy, odložia po nás zablatené vibramy, prepotené tričká a košele a ešte sa na nás milo usmejú. A toto všetko trpezlivo chápu už celých 35 rokov. To je pre nás všetkých najkrajšia odmena.

      

 

Zapísal:  Fero Miklovič, Hlohovec, 20.10.2013

 

Potvrdil:  Ján Bedeč

Späť