Vyhodnotenie Jarného pochodu HP 2014

30.09.2014 20:57

VYHODNOTENIE TURISTICKEJ AKCIE

JARNÝ POCHOD HP  2014 (36. ROČNÍK)

 

Dátum konania:       Sobota, 12.apríl 2014

Štart:                         Železničná stanica Hlohovec        07:00  –  09:00 hod

Kontrola:                  Rázcestie Ovčia skala                  08:00  –  13:00 hod

Cieľ:                          Sedlo Havran                               10:30   –  18:00 hod

 

Trasy:

Trasa A (12 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové

Trasa B (17 km) – Jalšové – Ovčia skala – Havran

Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran

Trasa D (35 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova pec – Piešťany

Trasa E (28 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

 

Počet účastníkov:

Rozdelenie turistov podľa trasy

Trasa A =   51 turistov

Trasa B = 187 turistov

Trasa C = 651 turistov

Trasa D =   55 turistov

Trasa E =   69 turistov

 

Celkový počet turistov = 1013

Podľa odhadu tvorili cca 25% účastníkov školopovinné deti a cca 40% percent účastníkov mladí ľudia vo veku 15 až 30 rokov. Zostávajúci turisti (cca 35%) boli dospelí vo veku nad 30 rokov, medzi ktorými nechýbali ani viacerí seniori. Bohatá bola aj účasť najmenších detí – v predškolskom a v školskom veku. Zopár najmenších a najmladších účastníkov prešlo prvé turistické kilometre v živote striedavo na vlastných nohách a v nosičoch, na chrbtoch rodičov a starých rodičov.      

Medzi peších turistov, podobne ako po iné roky, zavítalo aj približne 40 cykloturistov, ktorí absolvovali turistické trasy Pochodu HP na bicykli. Spestrením pochodujúcej ľudskej turistickej masy bolo aj približne 30 psíkov všetkých možných plemien, ktorí na výlete sprevádzali svojich majiteľov. Podľa neformálneho prieskumu medzi účastníkmi sa podarilo zaznamenať účasť turistov z okresov a miest Hlohovec, Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany.  

 

Počasie:

Počasie bolo vynikajúce. Slnečno, bez oblakov, prakticky bezvetrie Ranná teplota pri štarte bola cca 6 až 7°C. Počas dňa bola teplota 14 až 15°C. Lesné cesty a chodníky boli dobre schodné, suché, takmer bez blatistých úsekov.

 

 Doprava turistov z cieľa Havran do Hlohovca:

Turisti z Hlohovca a okolia sa z cieľa Havran dopravili domov osobitnými turistickými autobusmi KST Hlohovec, zabezpečenými vďaka podpore Mesta Hlohovec a spriatelených firiem u firmy JOKR Pastuchov. Bola zabezpečená kyvadlová doprava 3 autobusmi, pri ktorej bolo vypravených celkovo 9 spojov na trase Havran – Hlohovec s odchodmi z Havrana v čase od 15:05 hod do 18:00 hod.

 

Finančné zabezpečenie akcie:

Na zabezpečenie diplomov, propagačných materiálov a autobusovej dopravy bol použitý finančný príspevok, ktorý poskytlo usporiadajúcemu KST Mesto Hlohovec a finančné príspevky od spriatelených firiem DATAGRAM Hlohovec, METALUX Hlohovec a pána Ing. Petra Madlengu z firmy PARTNERS GROUP SK Bratislava. Využité boli aj prostriedky, usporené z príspevkov uvedených, aj iných firiem, poskytnutých v minulosti. Pozitívnym krokom pri stabilizácii finančného rozpočtu akcie je aj štartovné vo výške 50 centov, ktoré má formu dobrovoľného príspevku. Prispievali dospelí turisti vo veku nad 15 rokov.

 

Propagácia akcie:

Okrem plagátikov a pozvánok, zverejňovaných na vývesných miestach v Hlohovci a okolí a rozposielaných do škôl, firiem a iných organizácií, bola akcia POCHOD HP, ktorá je aj akciou Mesta Hlohovec, propagovaná na oficiálnej stránke mesta: https://www.hlohovec.sk/. Okrem toho bol POCHOD HP propagovaný aj v dvojtýždenníku Naše novinky Hlohovec, v Oblastnom turistickom kalendári Malé Karpaty a okolie a v turistickom mesačníku Malokarpatský diaľkoplaz. O akcii informoval aj časopis Život v Hlohovci a miestna televízia HcTV. Štáb HcTV zavítal v sobotu aj na štart a trasu Pochodu HP, kde natočil zábery pre reportáž o akcii. O akcii samozrejme informovali aj web stránky, venované pochodu HP a turistike v Hlohovci: https://hppochod.webnode.sk/ a https://turistika.hlohovecko.sk/. V neposlednej miere pomohli dobrej propagácií aj informačné portály www.hlohovecko.sk, www.hcregion.sk, https://hiking.sk/ www.pnky.sk a https://sportnoviny.dennikrelax.sk/,  

                   

Odmeny pre turistov:

Každý účastník dostal na štarte Preukaz účastníka, do ktorého mu boli postupne zaznamenané pečiatky na štarte, kontrole a v cieli. V cieli dostal každý turista diplom.

 

Sprievodný program:

Tak, ako každý rok, bola aj tentoraz na kontrole Ovčia skala, okrem informačných, propagačných a reklamných letákov, pripravená aj tradičná lesná galéria fotografií z uplynulých ročníkov Pochodov HP. Príjemným kultúrnym spestrením tejto športovej akcie boli aj príjemné tóny gitary, ktoré k prírode a k turistike patria a v podaní jedného z turistov zazneli na viacerých oddychových miestach trasy HP.

 

Občerstvenie:

V cieli bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi v reštaurácii Havran. Zároveň bola vďaka usilovnosti cieľovej kontroly Havran umožnená príprava opekaných špecialít na ohnisku v priestoroch záhradnej reštaurácie Havran. Po príchode do Hlohovca mohli turisti zájsť na malé hodnotiace posedenie do pivárne PIVNÝ DVOR U KOZLA, kde bolo pripravené tradičné záverečné občerstvenie – turistický guláš a iné jedlá aj osviežujúce nápoje.

 

Perličky z akcie:

36. ročník Jarného pochodu HP sa celkovým počtom 1013 turistov zaradil na absolútne prvé miesto medzi Pochodmi HP z celej doterajšej histórie. Organizačný výbor a všetkých turistov čakala tentoraz na tradičnom mieste štartu – na zastávke MHD oproti Železničnej stanici – veľmi príjemná zmena: Mesto Hlohovec tam vybudovalo novučičký moderný prístrešok, v ktorom sme mohli naozaj dôstojne privítať turistov z Hlohovca, jeho okolia, aj z iných častí Slovenska. Na štartovej kontrole v Hlohovci, na kontrole Ovčia skala aj v cieľovej kontrole Havran prebehlo všetko v poriadku a predpokladáme, že aj k spokojnosti turistov. Všetky informačné nástenky na kontrolách boli pripravené s bohatými a vyčerpávajúcimi informáciami o trase, doprave, kontrolách, občerstvení, s organizačnými pokynmi, reklamnými a propagačnými materiálmi, fotografiami. Kontroly aj pri rekordnom množstve účastníkov stihli rozdávať a pečiatkovať účastnícke preukazy, odovzdávať diplomy, podávať informácie a koordinovať dopravu. Chlapci z Ovčej skaly stihli po ukončení kontroly v jej okolí a po ceste do cieľa Havran nazberať 2 plné plastové vrecia odpadkov. Odpadky po sebe zanechali niektorí nedisciplinovaní turisti, účastníci pochodu. Z týchto odpadkov radosť nemáme a dúfame, že tí, ktorí ich tam zanechali, viac na našu akciu neprídu. Alebo si vstúpia do svedomia a naučia sa odnášať svoje odpadky so sebou domov.

 

Záver:

Na zdarnom priebehu akcie Pochod HP sa podieľalo spolu 19 členov organizačného výboru a členov jednotlivých kontrol – nadšencov pre turistiku, ktorí to robia vo svojom voľnom čase, ako koníčka, z púheho nadšenia, zo vzájomného priateľstva, lebo vedia, že turisti a hlavne mládež v Hlohovci aj bližšom a širšom okolí každú jar a jeseň čakajú na svoje HáPečko. Významnú pomoc organizátorom poskytuje Mesto Hlohovec a spriatelené firmy – svojimi finančnými prostriedkami. V neposlednom rade je pre zdarný priebeh akcie dobrou pomocou aj spolupráca printových a elektronických medií a web portálov pri jej propagácii. Veríme, že všetkých podporovateľov stihli turisti zaregistrovať na reklamných plagátoch, zverejnených na všetkých kontrolách. Poteší nás, ak aj v budúcnosti budú turisti venovať nášmu Pochodu HP rovnakú priazeň ako doteraz, prídu na akciu dobre pripravení a naladení, budú starostlivo a pozorne sledovať trasu a turistické značenie, a potom budú všetci odchádzať domov zdraví a spokojní.

 

Zapísal:  Fero Miklovič, Hlohovec, 13.04.2014

Späť