Vyhodnotenie HP pochod 34.ročník Jeseň 2012

22.10.2012 21:09

 

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC

 SNP 14, 920 01 HLOHOVEC

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

VYHODNOTENIE TURISTICKEJ AKCIE

JESENNÝ POCHOD HP  2012

34. ROČNÍK

 

Dátum konania:       Sobota, 200október 2012

Štart:                         Železničná stanica Hlohovec,    0700  –  0900 hod

Kontrola:                  Rázcestie Ovčia skala,               0730  –  1300 hod

Cieľ:                          Sedlo Havran,                            1030  –  1900 hod

 

Organizačný výbor:

Ján Bedeč (vedúci akcie), Marián Bílený , Peter Hrdlička, Veronika Kallová, Dušan Kaša, Peter, Klajdač, Pavol Madlenga, Peter Madlenga, Peter Miljkovič, Ľuboš Pavlíček, Lukáš Púčik, Martin Slivka, Dagmar Sváteková, Ivan Štefanovič, Michal Zátura, Štefan Pišoja (čestný člen), Fero Miklovič.

 

Obsadenie kontrol:

Štartovná kontrola Hlohovec – Peter Miljkovič, Ivan Štefanovič , Ľuboš Pavlíček

Kontrola Ovčia skala – Marián Bílený, Peter Hrdlička, Veronika Kallová, Lukáš Púčik, Martin Slivka                                               

Cieľová kontrola Havran – Ján Bedeč, Peter Klajdač, Pavol Madlenga, Peter Madlenga

 

Trasy:

Trasa A (12 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové

Trasa B (17 km) – Jalšové – Ovčia skala – Havran

Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran

Trasa D (35 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

 

Počet účastníkov:

Celkový počet turistov = 739 turistov

Rozdelenie turistov podľa trasy  – A (12 km) =   42 turistov

                                                   – B (17 km) = 170 turistov

                                                   – C (22 km) = 515 turistov

                                                   – D (35 km) =   12 turistov

Presné rozdelenie turistov podľa veku je pri uvedených počtoch turistov ťažko spočitateľné, ale podľa odhadu tvorili cca 60% účastníkov školopovinné deti a mládež do 25 rokov. Zostávajúci turisti boli dospelí vo veku nad 25 rokov, medzi ktorými nechýbali a nedali sa zahanbiť ani seniori. Niekoľko malých detí absolvovalo pochod v turistických nosičoch, nesených ich rodičmi. Najmladším účastníkom bola 20–mesačná Hanka Páleniková z Chlebovho vrchu pri Myjave, ktorá – striedavo pešo a v turistickom nosiči na pleciach svojho otca – prešla v sprievode brata Vincenta, rodičov a starých rodičov trasu zo Studenej doliny (Ifkova chata) cez kontrolu Ovčia skala do Tepličiek.

 

Všetci oficiálne registrovaní boli peší turisti. Medzi pešími turistami sa prepletalo aj 33 cykloturistov, ktorí absolvovali v tento deň uvedené turistické trasy Pochodu HP na bicykli. Tí však išli individuálne, bez registrovania na štarte, alebo v cieli.

Spestrením pochodujúcej ľudskej turistickej masy bolo aj približne 10 psov, ktorí na výlete sprevádzali svojich majiteľov.

Približný prehľad turistov podľa miesta bydliska: Hlohovec, Bratislava, Leopoldov, Myjava, Nitra, Piešťany, Trnava a obce okresov Hlohovec, Myjava, Nitra, Piešťany, Senec, Trnava.

 

Počasie:

Bolo vynikajúce. Predpovede o nádhernom babom lete neklamali a v sobotu sa predviedol deň, ktorý vstúpi do histórie ako jeden z najteplejších 20.októbrov. Od rána svietilo slnko, bolo prakticky bezvetrie a obloha bez oblakov po celý deň. zafúkal mierny vetrík. Ranná teplota bola cca 9 až 10°C. Počas dňa bola teplota až 22°C. Lesné cesty a chodníky boli dobre schodné, suché, s minimom blatistých úsekov.

 

 Doprava turistov z cieľa Havran do Hlohovca:

Turisti sa z cieľa Havran dopravovali do svojich domovov autobusmi SAD (Havran – Piešťany, Piešťany – Hlohovec) a podľa pripraveného plánu osobitným turistickým autobusom. Dopravu turistickým autobusom zabezpečil vďaka podpore Mesta Hlohovec a spriatelených firiem usporiadateľský KST Hlohovec u firmy JOKR Pastuchov. Vzhľadom na vysoký počet turistov bola u dopravcu operatívne, v priebehu dňa, zabezpečená kyvadlová doprava, pri ktorej bolo vypravených celkovo 5 spojov na trase Havran – Hlohovec. Prvé spoje odchádzali z Havrana medzi 15:00 až 16:00 a posledný o cca 18:30 hod. Všetkých 5 spojov bolo naplno vyťažených. Časť turistov, ktorá sa nechcela spoliehať na mimoriadne autobusy, použila linkové spoje SAD a dopravu súkromnými automobilmi.  

 

Finančné zabezpečenie akcie:

Na zabezpečenie diplomov, propagačných materiálov a autobusovej dopravy bol použitý finančný príspevok, ktorý poskytlo usporiadajúcemu KST Mesto Hlohovec a finančné príspevky od nasledujúcich spriatelených firiem: DATAGRAM – SIHOTNET Hlohovec, EMU PRO – Sylvia Trhlíková Blatné, METALUX Hlohovec, ŠTEFAN PIŠOJA – univerzálna stavebná firma Hlohovec, Fotografické služby Peter ŠEVČÍK Pezinok, ZOOM – zrakové centrum Hlohovec. Finančné príspevky boli poskytnuté za reklamu obchodného mena a podnikateľských aktivít firiem, vykonanú na akcii JARNÝ POCHOD HP 2012 a JESENNÝ POCHOD HP 2012.

Novinkou tohto ročníka, ktorá sa osvedčila už na Jarnom pochode, bolo vyberanie štartovného vo výške 50 centov, ktoré malo formu dobrovoľného príspevku, ktorým sa turisti vo veku nad 15 rokov rozhodli prispieť na vylepšenie rozpočtu akcie, nazhromaždiť tak prostriedky na výrobu propagačných materiálov, diplomov, letákov a pod a umožniť maximum finančných prostriedkov z pomoci mesta a spriatelených firiem využiť na zabezpečenie autobusovej dopravy. Celkovo prijali turisti tento krok s pochopením, k čomu prispelo vysvetľovanie tohto kroku štartovnou kontrolou a dobré organizačné zabezpečenie celej akcie, včítane dopravy a informačného servisu.

 

Propagácia akcie:

Propagáciu akcie zabezpečuje organizačný výbor už od začiatkov akcie tradičným spôsobom – pomocou plagátikov a pozvánok, zverejňovaných na vývesných miestach v Hlohovci a okolí a rozposielaných do škôl, firiem a iných organizácií v meste. Akcia POCHOD HP je aj akciou Mesta Hlohovec a bola aj tentoraz propagovaná na oficiálnej stránke mesta: https://www.hlohovec.sk/. Okrem toho bol POCHOD HP propagovaný aj v Oblastnom turistickom kalendári Malé Karpaty a okolie, v turistickom mesačníku Malokarpatský diaľkoplaz, v dvojtýždenníku Fraštacké noviny, v časopise Život v Hlohovci a v televízii HcTV. Pozornosť nám venovali aj niektoré ďalšie lokálne televízie v západoslovenskom regióne. V neposlednej miere pomohli dobrej propagácií aj moderné informačné prostriedky – informačné portály www.hcregion.sk a www.hlohovec24.sk (tento priniesol po Jarnom pochode HP 2012 veľmi pohotovo aj aktuálnu reportáž s fotografiami ihneď na druhý deň po skončení akcie a podobnú chystá aj po Jesennom Pochode) a web stránky niektorých miest a obcí (napríklad https://www.teplicky.topo.sk/, https://www.staratura.sk/ a iné). Pozornosť Pochodu HP venovalo aj vysielanie rádia Regina, ktoré prinieslo v piatok popoludní a v sobotu ráno reklamnú pozvánku na našu akciu. No a už tradične bol POCHOD HP aj tentoraz propagovaný ústnym podaním medzi priateľmi a nadšencami, ku ktorému sa pripojila aj najmodernejšia verzia ústneho informovania a klebetenia: Facebook.

 

Odmeny pre turistov:

Každý účastník dostal na štarte Preukaz účastníka, do ktorého mu boli postupne zaznamenané pečiatky na štarte, kontrole a v cieli. V cieli dostal každý turista diplom s pečiatkou akcie POCHOD HP. Milým pestrením pri odmeňovaní turistov, hlavne tých najmenších – detí, boli osviežujúce cukríky, ktoré darovala firma SNOTY Bratislava a ozdobné spinky na papier, označené logom akcie Pochod HP, ktoré darovala firma RAPOS Trnava

 

Sprievodný program:

Tak, ako každý rok, bola aj tentoraz na kontrole Ovčia skala, okrem informačných, propagačných a reklamných letákov, pripravená aj tradičná lesná galéria fotografií z uplynulých ročníkov Pochodov HP. Výstava mala úspech a turisti si s radosťou prezerali fotografie, kde nachádzali seba, alebo svojich priateľov. Vďaka výbornému počasiu si väčšina turistov výstavu so záujmom prezrela a pokračovala ďalej – do cieľa Havran. Zároveň bol na kontrole Ovčia skala, aj v cieli Havran pripravený spomienkový plagát na uctenie pamiatky zosnulého priateľa, turistu a sympatizanta akcie POCHOD HP, ktorý nás opustil v auguste tohoto roku – Jozefa Černého z Hlohovca.

 

Občerstvenie:

Na štarte bola možnosť zakúpenia občerstvenia v blízkych obchodoch, v Bistre NANI prakticky priamo na štarte a v pohotovo otvorenej neďalekej jedálni U MäSIAROV. Na trase pochodu bolo možné občerstvenie iba z vlastných zásob turistov. V cieli bolo možné občerstvenie teplými a studenými jedlami a nápojmi  v reštaurácii Havran. Zároveň bola vďaka usilovnosti cieľovej kontroly Havran (ktorá nachystala drevo) umožnená príprava opekaných špecialít na ohnisku v priestoroch záhradnej reštaurácie Havran. Turisti na trase D (do Piešťan) sa mohli občerstviť v reštaurácii U Furmana a záver svojej vychádzky si mohli spríjemniť v meste Piešťany. Po príchode do Hlohovca mohli turisti zájsť na malé hodnotiace posedenie do Pubu HARLEY na Jesenského ulici, kde bolo pripravené tradičné záverečné občerstvenie – turistický guláš a iné chutné jedlá a nápoje.

 

Perličky z akcie:

Tohtoročný 34. ročník Jesenného pochodu HP sa celkovým počtom 739 turistov zaradil na prvé miesto medzi Jesennými pochodmi,  ako aj na absolútne prvé miesto medzi Pochodmi HP z celej doterajšej histórie. Po pripočítaní jarnej účasti 612 turistov sa ročník 2012 stal absolútne rekordným ročníkov, s počtom 1351 turistov.  

Už tradíciou sa stáva skutočnosť, že na kontrolu Ovčia skala sa z obce Tepličky, ktorej kataster hraničí s trasou a zasahuje aj do trasy Pochodu HP, vyberie aj jej starosta, pán Miroslav Veľký, ktorý tu aj teraz privítal organizátorov a turistov, urobil rozsiahlu fotoreportáž, zotrval s turistami v krátkych rozhovoroch a poprial im šťastnú cestu do cieľa.

Novinkou v tomto ročníku bola čiastočne zmenená trasa. Časť územia na hrebeni Považského Inovca, v lokalite pod kopcom Lomec, bola novým majiteľom pozemkov oplotená, včítane nemalého úseku červenej TZT, ktorá sa stala nepriechodnou. Členovia organizačného výboru Pochodu HP najprv pohotovo vyznačili červenými fáborkami náhradnú trasu. Vzápätí po nich turisti z RR KST Trnava a KST Atom Jaslovské Bohunice obnovili značenie celej TZT na úseku Hlohovec – Havran, včítane nového značenia na trase pod Lomcom. Vďaka tomu bola zabezpečená dobrá a bezproblémová orientácia turistov a ich bezpečný príchod do cieľa.  

V priebehu Pochodu HP neboli zaznamenané žiadne zranenia, alebo ochorenia, ani iné mimoriadne udalosti. Predpokladáme, že všetci účastníci sa dopravili v dobrom zdraví domov aj po záverečných hodnotiacich posedeniach a iných sprievodných spoločenských akciách.

 

Záver:

Úplne na záver by som chcel iba pripomenúť, že akciu Pochod HP pripravuje organizačný výbor, uvedený v úvode tohto vyhodnotenia. Všetci sme nadšenci pre turistiku a všetci máme svoju prácu, svoje profesie a zamestnania, ktorým sa v plnej miere musíme venovať. Turistiku a Pochod HP robíme vo svojom voľnom čase, ako koníčka, z púheho nadšenia pre tú myšlienku, bez očakávania nejakej odmeny. Ustúpiť už nemáme kam, lebo vieme, že turisti a hlavne mládež v Hlohovci aj bližšom a širšom okolí každú jar a jeseň čakajú na svoje HáPečko. Peniaze nám nikto len tak do náručia nedá. Žiadne dotácie z nejakého ústredia neexistujú. Štartovné vyberáme iba symbolické, ako dobrovoľný príspevok v minimálnej výške. Aby sme mohli zabezpečiť propagáciu, nejaké spomienkové cieľové odmeny a hlavne autobusy na prevoz turistov z Havrana do Hlohovca, hľadáme ich kde sa dá. Čiastočne nám pomáha svojim príspevkom Mesto Hlohovec. Okrem toho však chodíme a prosíme spriatelené firmy, podnikateľov, živnostníkov o nejaký, akokoľvek skromný príspevok. Zatiaľ sa nám to ako tak darí. Sme radi, ak je vysoká účasť, keď prídu skúsení i rekreační turisti, mládež aj seniori. Sme radi, ak sú všetci spokojní a zdraví sa z Pochodu HP vrátia domov. Poteší nás, ak dajú nejakým spôsobom najavo svoju spokojnosť. Mrzí nás, ak sa nám niečo nevydarí, ale prijmeme aj konštruktívnu kritiku, ktorej cieľom je zlepšenie našej práce. Veríme, že v budúcnosti budú turisti venovať nášmu Pochodu HP rovnakú priazeň ako doteraz a budú všetci odchádzať domov zdraví a spokojní.       

 

Zapísal:

František Miklovič, Hlohovec, 21.10.2012

 

Schváil:

Ján Bedeč

 

Späť