41. ročník - JESENNÝ POCHOD HP

02.10.2019 21:00

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC


pozýva turistov a priateľov prírody na turistickú akciu

 

JESENNÝ POCHOD HP 2019
(41. ročník)

 

Termín:  Sobota,  19.október  2019

 

Trasy:
13 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové (3,5 hod) 
17 km:     Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran (4,5 hod)                                                

22 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran (6 hod)
28 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany (7 hod)
37 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany (9 hod)

 

Štart :
13, 22, 28 a 37 km:  Hlohovec, železničná stanica, 7:00 – 9:00 hod
17 km: Jalšové, obec (alebo Studená dolina – Ifkova chata)

 

Doprava z HC na štart do Jalšového, alebo do Studenej doliny je možná autobusmi hromadnej dopravy, alebo individuálnou dopravou účastníkov. Autobusy na smer Jalšové odchádzajú zo zastávky Hlohová ul. o 07:50 a 09:20 hod (vystupuje sa na zastávke Jalšové obec). Autobusy na smer Tepličky  odchádzajú zo zastávky Hlohová ul. o 09:00 hod do Studenej doliny (vystupuje sa na zastávke Tepličky chata). Hromadná doprava na trase Hlohovec – Studená dolina bude doplnená 1 osobitným autobusom KST HC, ktorý bude odchádzať z AS o 09:00 hod. Spoj bude vyhradený pre prepravu maloletých detí (MŠ, ZŠ), ich sprievodcov a seniorov. 

 

Cieľ:
13 km:           Jalšové (cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala)
17 a 22 km:   Havran
28 a 37 km:   Piešťany (cieľová registrácia je na kontrole Havran)

 

Na organizácii a zdarnom priebehu Pochodu HP sa finančnou pomocou podieľajú:  MESTO  HLOHOVEC, TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, KST – REGIÓN TRNAVA. K hlavným partnerom sa rôznou formou pomoci pripájajú aj individuálni darcovia z radov sympatizantov KST a Pochodu HP a účastníci akcie svojimi dobrovoľnými príspevkami. Všetkým srdečne ďakujeme.

 

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme Vám príjemný pobyt v prírode. 

 

Informácie a kontakt:

https://turistika.hlohovecko.sk/       kst.hlohovec@gmail.com   

https://www.facebook.com/pochodhp/

 

 

Horám zdar!  KST Hlohovec 

Späť